AS OF FEBRUARY 05 – 06, 2022 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED SEVEN [7] NEW POSITIVE COVID-19 CASES IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

GERONA – 7
NEW CASES – 6
DON BASILIO [TP27135]–41, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Feb. 3/Result: 4–Quarantined
DON BASILIO [TP27136]–38, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Feb. 3/Result: 4–Quarantined
AYSON [TP27171]–39, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Feb. 4/Result: 4–Quarantined
MAGASPAC [TP27174]– 53, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Feb. 4/Result: 4–Quarantined
POBLACION 1 [TP27129]–53, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Feb. 3/Result: 4–Quarantined
SAN ANTONIO [TP27172]–48, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Feb. 4/Result: 4–Quarantined
LATE REPORTED CASE – 1
DICOLOR [TP27147]–23, M, single. Swabbed: Jan. 22/Result: 22–RECOVERED
BAMBAN – 6
NEW CASES – 3
ANUPUL [TP27193]–55, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Feb. 3/Result: 4–Quarantined
SAN ROQUE [TP27200]–51, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Feb. 2/Result: 2–Quarantined
DELA CRUZ [TP27178]–20 days, M, infant. Mild symptoms. Swabbed: Feb. 3/Result: 4–Confined
LATE REPORTED CASES – 3
ANUPUL [TP27157]–2, F, child. Swabbed: Jan. 25/Result: 25–RECOVERED
ANUPUL [TP27158]–29, F, married. Swabbed: Jan. 25/Result: 25–RECOVERED
SAN ROQUE [TP27155]–44, M, married. Swabbed: Jan. 22/Result: 22–RECOVERED

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES