NEW COMPACT TRUCK FOR LGU GERONA

Tuloy tuloy po ang Serbisyong Totoo! bagong Compactor Truck ng Munisipyo ng Gerona para sa mas mabilis at maayos na Serbisyong Totoo! #GeronaSerbisyongTotoo GOVERNMENT PROGRAMS MUNICIPALITY OF GERONA