Pagkatapos magpabakuna, mahalaga pa rin ang pagsunod sa mga minimum public health standards upang patuloy na maprotektahan ang sarili, ang pamilya at ang komunidad.

Huwag kalimutan ang mga sumusunod kahit bakunado na:

✅ Magsuot ng face mask at face shield,
✅ Maghugas o sanitize ng kamay,
✅ Umiwas sa matataong lugar
✅ Siguraduhing may magandang daloy ng hangin sa bahay at trabaho at
✅ Dumistansya ng isang metro sa iba.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa pagpapabakuna, bumisita sa https://doh.gov.ph/vaccines.