PARA SA KAALAMAN NG LAHAT! Schedule of ASTRAZENECA(2nd and Booster Dose) on

MARCH 29, 2022 , 9:00AM to 11PM sa RHU II Pinasling. Dalhin ang vaccination card