Ang araw na ito ay simula ng Kuwaresma para sa lahat ng mga Katoliko at ito’y sumisimbolo sa paglalaan ng oras ng bawat tao para sa pag-aayuno.

Ang panahon na ito ay nakalaan sa pagtutok sa buhay, misteryo, sakripisyo, at muling pagkabuhay ni Kristo.

#AshWednesday2022
#GeronaSerbisyongTotoo