Ang PhilID ay dinisenyo ayon sa mas moderno at mas mataas na seguridad para sa identity verification upang makaiwas sa forgery, fraud o identity theft. Mas mataas ang tsansa ng pandaraya o panghuhuwad sa mga tradisyonal na proseso katulad ng paggamit ng paper forms, photocopy ng ID at handwritten signature.

Bukod dito, ilan sa ating mga kababayan ay walang kakayahan magbigay ng handwritten signature kaya’t ipinapalit dito ang paggamit ng thumbmark. Ito ay naisaalang-alang ng PhilSys kung kaya’t ito ay mayroong online at offline methods para sa identity authentication tulad ng PhilID physical security features, QR code digital verification, biometric verification at SMS one-time password (OTP). Sa makabagong pamamaraang ito ay mas mapapadali ang visual inspection at authentication ng PhilID.

Mag-register na sa ONLINE Step 1: https://register.philsys.gov.ph.

Para sa mga katanungan magpadala ng mensahe sa m.me/PSAPhilSysOfficial, mag-email sa info@philsys.gov.ph, o tumawag sa PhilSys hotline 1388.