Tuloy tuloy po ang Serbisyong Totoo! mga bagong sasakyan ng Gerona MPS para sa mas mabilis at maayos na Serbisyong Totoo!

#GeronaSerbisyongTotoo