As of July 06, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported THREE [3] POSITIVE COVID-19 cases and NINE [9] RECOVERIES in the Municipality of Gerona.

CARDONA, GERONA [TP12842] – 42, male, single. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on July 5 and result came out on the same day — Quarantine

MALAYEP, GERONA [TP12846] – 46, male, married. The patient has an unknown history of exposure to confirmed a COVID positive and developed mild COVID symptoms. Hospitalized and swabbed on July 5 and result came out on the same day — Still confined

SULIPA, GERONA [TP12847] – 29, female, married. The patient has an unknown history of exposure to confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on July 5 and result came out on the same day —Still admitted

9 RECOVERIES

ABAGON-2:
[TP11574] – 35, female;
[TP11657] – 16, female;

POBLACION 3-2:
[TP11602] – 36, female;
[TP11606] – 42, male;

AMACALAN:
[TP11654] – 37, female;

PINASLING:
[TP11576] – 42, female;

SALAPUNGAN:
[TP11543] – 39, male;

SAN ANTONIO:
[TP11650] – 63, male;

SINGAT:
[TP11629] – 18, female;

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035