As of July 09, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported ONE [1] POSITIVE COVID-19 cases and SEVENTEEN [17] RECOVERIES in the Municipality of Gerona.

ABAGON, GERONA [TP12950] – 86, female, widow. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed positive and developed mild COVID symptoms. Hospitalized and swabbed on July 7 and the positive result came out on July 8—Still confined.

17 RECOVERIES

AMACALAN-3:
[TP12005] – 29, female;
[TP12076] – 69, female;
[TP12081] – 78, female;

DICOLOR-2;
[TP12007] – 26, male;
[TP12010] – 14, male;

MAGASPAC-2:
[TP12082] – 62, male;
[TP12083] – 63, female;

PINASLING-2:
[TP11985] – 24, female;
[TP11988] – 55, female;

SAN ANTONIO-2:
[TP12008] – 30, female;
[TP12084] – 22, female;

CALAYAAN:
[TP12360] – 39, male;

CARDONA:
[TP12359] – 44, male;

DANZO:
[TP12009] – 41, male;

MATAYUNGCAB:
[TP12072] – 26, female;

PARSOLINGAN:
[TP12117] – 36, male;

SINGAT:
[TP12109] – 26, female;

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035