As of June 10, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported SIX [6] POSITIVE COVID-19 cases in the Municipality of Gerona.

CONFIRMED CASE

ABAGON, GERONA [TP11867] – 17, male, minor. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on June 8 and the positive results came out on June 9. The patient is quarantined.

ABAGON, GERONA [TP11873] – 46, female, married. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on June 8 and the positive results came out on June 9. The patient is quarantined.

SALAPUNGAN, GERONA [TP11876] – 56, female, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on June 9 and the positive results came out on the same day. The patient is quarantined.

CATURAY, GERONA [TP11868] – 30, female, married. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on June 8 and the positive results came out on June 9. The patient is quarantined.

MABINI, GERONA [TP11882] – 58, female, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Admitted and swabbed on June 8 and the positive results came out on June 9. The patient is still confined.

PARSOLINGAN, GERONA [TP11884] – 72, female, single. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Admitted and swabbed on June 9 with the positive results coming out on the same day. The patient is still confined.

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035