As of June 8, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported FOUR [4] POSITIVE COVID-19 cases in the Municipality of Gerona.

CONFIRMED CASE

MAGASPAC, GERONA [TP11730] – 40, female, married. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and is asymptomatic. Swabbed on June 4 and the positive results came out on June 7. The patient is under quarantine.

MABINI, GERONA [TP11745] – 52, female, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and is asymptomatic. Swabbed on June 7 and the positive results came out on the same day. The patient is under quarantine.

SINGAT, GERONA [TP11763] – 33, male, married. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. The patient was admitted and swabbed on June 6 and a positive result came out on June 7. The patient is still confined.

APSAYAN, GERONA [TP11767] – 56, male, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on June 5 and the positive results came out on June 7. The patient is under quarantine.

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035