As of May 19, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported Seven [7] POSITIVE COVID-19 cases and [10] Recoveries in the Municipality of Gerona.

CONFIRMED CASES

BAWA, GERONA [TP10580] – 49, female, married. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 18 and the positive results came out on May 19. The patient is under quarantine.

BAWA, GERONA [TP10581] – 19, female, single. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 18 and the positive results came out on May 19. The patient is under quarantine.

CALAYAAN, GERONA [TP10549] – 31, male, married. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and is asymptomatic. Swabbed on May 14 and the positive result came out on May 15 [late reported case]. The patient is under quarantine.

MAGASPAC, GERONA [TP10579] – 25, female, single. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 18 and the positive result came out on May 19. The patient is under quarantine.

PINASLING, GERONA [TP10531] – 54, male, married. The patient has no history of exposure to a confirmed COVID positive and has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 19 and the positive results came out on the same day. The patient is under quarantine.

POBLACION 2, GERONA [TP10609] – 29, male, single. The patient has no history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 19 and the positive results came out on the same day. The patient is under quarantine.

POBLACION 3, GERONA [TP10538] – 28, male, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 17 and the positive results came out on May 18. The patient is under quarantine.

RECOVERED

ABAGON:
[TP8700] – 22, female;

APSAYAN:
[TP9283] – 28, female;

BULARIT:
[TP8699] – 33, male;

LUNA:
[TP8754] – 34, male;

MAGASPAC:
[TP8645] – 52, male;

PARSOLINGAN:
[TP8763] – 81, female;

POBLACION 1:
[TP8734] – 73, female;

POBLACION 3:
[TP9317] – 43, male;

SAN ANTONIO:
[TP8625] – 84, female and

SULIPA:
[TP9314] – 33, male.

TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035