As of May 23, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported Eight [8] POSITIVE COVID-19 cases and [14] Recovered cases in the Municipality of Gerona.

CONFIRMED CASES

PINASLING, GERONA [TP10842] – 52, female, married. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 21 and the positive results came out on May 22. The patient is under quarantine.

PINASLING, GERONA [TP10845] – 2, female, child. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 21 and the positive results came out on May 22. The patient is under quarantine.

PINASLING, GERONA [TP10846] – 21, female, single. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 21 and the positive results came out on May 22. The patient is under quarantine.

SINGAT, GERONA [TP10834] – 62, female, married. The patient has no history of exposure to a confirmed COVID positive and has comorbidities and developed moderate COVID symptoms. The patient was admitted on May 20 and was swabbed on May 21. The positive result came out on May 22. The patient is still confined.

POBLACION 3, GERONA [TP10839] – 27, female, single. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and is asymptomatic. Swabbed on May 21. The positive result came out on May 22. The patient is under quarantine.

ABAGON, GERONA [TP10843] – 40, male, married. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 21 and the positive results came out on May 22. The patient is under quarantine.

SALAPUNGAN, GERONA [TP10844] – 32, female, single. The patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 21. The positive result came out on May 22. The patient is under quarantine.

BAWA, GERONA [TP10887] – 23, female, single. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and is asymptomatic. Swabbed on May 21. The positive result came out on May 22. The patient is under quarantine.

RECOVERIES

SAN ANTONIO – 8:
[TP8647] – 32, female;
[TP8831] – 51, female;
[TP8864] – 2, male;
[TP8865] – 35, male;
[TP8866] – 37, male;
[TP8867] – 37, female;
[TP8891] – 14, male;
[TP8967] – 39, male;

ABAGON – 2:
[TP8762] – 40, female;
[TP9828] – 26, female;

MAGASPAC:
[TP8676] – 49, female;

NEW SALEM:
[TP9825] – 26, female;

PINASLING:
[TP8556] – 37, male

SINGAT:
[TP9824] – 39, male.

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035