As of May 28, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported FIVE [5] POSITIVE COVID-19 case in the Municipality of Gerona.

CONFIRMED CASES

ABAGON, GERONA [TP11184] – 58, female, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and is asymptomatic. Swabbed on May 27 and the positive results came out on the same day. The patient is under quarantine.

ABAGON, GERONA [TP11185] – 64, male, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 27 and the positive result came out on the same day. The patient is under quarantine.

BULARIT, GERONA [TP11170] – 57, male, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and has comorbidities and developed mild COVID symptoms. The patient was admitted on May 26 and was swabbed on May 27 with the positive results coming out on the same day. The patient is still confined.

SAN JOSE, GERONA [TP11123] – 36, male, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 26 and the positive results came out on the same day. The patient is under quarantine.

TAGUMBAO, GERONA [TP11182] – 42, female, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and developed moderate COVID symptoms. The patient was admitted and swabbed on May 27 with the positive results coming out on the same day. The patient is still confined.

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035