As of May 30-31, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported FIVE[5] POSITIVE COVID-19 cases and Twenty three [23] RECOVERIES in the Municipality of Gerona.

CONFIRMED CASES

ABAGON, GERONA [TP11269] – 43, female, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 28 and the positive results came out on the same day. The patient is under quarantine.

ABAGON, GERONA [TP11272] – 43, male, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 28 and the positive results came out on the same day. The patient is under quarantine.

MAGASPAC, GERONA [TP11327] – 5, male, child. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and is asymptomatic. Swabbed on May 30 and the positive results came out on the same day. The patient is under quarantine.

MAGASPAC, GERONA [TP11328] – 27, female, married. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 30 and the positive results came out on the same day. The patient is under quarantine.

APSAYAN, GERONA [TP11313] – 23, male, single. The patient has an unknown history of exposure to a confirmed COVID positive and developed mild COVID symptoms. Swabbed on May 29 and the positive results came out on the same day. The patient is under quarantine.

RECOVERIES

MAGASPAC -4:
[TP10025] – 46, male;
[TP10047] – 80, male;
[TP10076] – 33, male;
[TP10210] – 45, male.

POBLACION 1-4:
[TP9958] – 82, female;
[TP9992] – 27, female;
[TP10038] – 41, female;
[TP10131] – 57, female.

AMACALAN-2:
[TP9978] – 54, male;
[TP10285] – 30, male.

APSAYAN-2:
[TP10070] – 24, male;
[TP10072] – 3, male.

BULARIT:
[TP10049] – 37, female.

DANZO:
[TP10200] – 30, female.

LUNA:
[TP10099] – 41, female.

NEW SALEM:
[TP10108] – 85, female.

PINASLING:
[TP10138] – 67, female.

POBLACION 3:
[TP10218] – 64, female.

QUEZON:
[TP9982] – 40, male.

SAN ANTONIO:
[TP10246] – 43, female.

SINGAT:
[TP10278] – 23, male.

TAGUMBAO:
[TP10101] – 60, female

TANGCARAN:
[TP10258] – 24, male

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035