AS OF FEBRUARY 03, 2022 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED ELEVEN [11] NEW POSITIVE COVID-19 CASES IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

GERONA – 11
AYSON [TP27011]–50, F, widow. Mild symptoms. Swabbed: Feb. 2/Result: 2–Quarantined
AYSON [TP27027]–39, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Feb. 1/Result: 2–Quarantined
ABAGON [TP27038]–48, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Feb. 1/Result: 2–Confined
MATAYUNGCAB [TP27036]–91, F, married. Moderate symptoms. Swabbed: Feb. 1/Result: 2–Confined
POBLACION 3 [TP27034]–41, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Feb. 2/Result: 2–Quarantined
SEMBRANO [TP27025]–38, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Feb. 1/Result: 2–Quarantined
TAGUMBAO [TP26997]–50, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Feb. 1/Result: 2–Quarantined
TANGCARAN [TP27008]–32, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Feb. 2/Result: 2–Quarantined
LATE REPORTED CASES – 3
MATAYUNGCAB [TP26963]–23, F, single. Swabbed: Jan. 7/Result: 7–RECOVERED
POBLACION 1 [TP26962]–27, M, single. Swabbed: Jan. 7/Result: 7–RECOVERED
SULIPA [TP26971]–30, F, single. Swabbed: Jan. 21/Result: 21–RECOVERED

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES