AS OF JANUARY 13, 2022 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED FOURTEEN[14] NEW POSITIVE COVID-19 CASES IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

BUENLAG [TP24071]–41, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Jan. 12/Result: 12–Quarantined
BUENLAG [TP24072]–37, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Jan. 12/Result: 12–Quarantined
BUENLAG [TP24087]–65, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 12/Result: 12–Quarantined
AMACALAN [TP24083]–23, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 12/Result: 12–Quarantined
AMACALAN [TP24086]–1, M, child. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 12/Result: 12–Quarantined
AMACALAN [TP24138]–31, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 11/Result: 12–Quarantined
AMACALAN [TP23967]–49, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 11/Result: 12–Quarantined
AMACALAN [TP24017]–24, M, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 12/Result: 12–Quarantined
POBLACION 2 [TP24000]–61, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 12/Result: 12–Quarantined
POBLACION 2 [TP24019]–32, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 12/Result: 12–Quarantined
PARSOLINGAN [TP23936]–42, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Jan. 11/Result: 11–Quarantined
POBLACION 3 [TP24022]–32, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 11/Result: 12–Quarantined
PLASTADO [TP24053]–5, M, child. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 12/Result: 12–Quarantined
SALAPUNGAN [TP24067]–36, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 11/Result: 12–Quarantined

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES