AS OF JANUARY 17, 2022 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED THREE [3] NEW POSITIVE COVID-19 CASES IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

GERONA – 3:
AMACALAN [TP24752]–32, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Jan. 16/Result: 16–Confined
NEW SALEM [TP24772]–60, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 15/Result: 16–Quarantined
SAN ANTONIO [TP24703]–21, M, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 14/Result: 15–Quarantined

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES