AS OF JANUARY 16, 2022 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED EIGHT [8] NEW POSITIVE COVID-19 CASE IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

GERONA – 8:
CATURAY [TP24634]–4, F, child. Mild symptoms. Jan. 14/Result: 15–Quarantined
CATURAY [TP24635]–32, F, married. Mild symptoms. Jan. 14/Result: 15–Quarantined
SAN ANTONIO [TP24645]–36, F, married. Asymptomatic. Jan. 14/Result: 15–Confined
SAN ANTONIO [TP24646]–48, F, married. Mild symptoms. Jan. 14/Result: 15–Quarantined
APSAYAN [TP24586]–29, F, single. Mild symptoms. Jan. 15/Result: 15–Quarantined
PARSOLINGAN [TP24648]–63, M, married. Asymptomatic. Jan. 14/Result: 15–Quarantined
POBLACION 1 [TP24544]–24, F, single. Mild symptoms. Jan. 14/Result: 15–Quarantined
SINGAT [TP24671]–23, F, single. Mild symptoms. Jan. 15/Result: 15–Confined

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES