AS OF JANUARY 19, 2022 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED NINE [9] NEW POSITIVE COVID-19 CASES IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

𝐆𝐄𝐑𝐎𝐍𝐀 – 9:
AMACALAN [TP25007]–35, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Jan. 18/Result: 18–Quarantined
AMACALAN [TP25062]–41, M, married. Moderate symptoms. Swabbed: Jan. 18/Result: 18–Confined
ABAGON [TP24913]–31, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 16/Result: 17–Quarantined
CARBONEL [TP25012]–37, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 18/Result: 18–Quarantined
MALAYEP [TP25057]–33, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 17/Result: 18–Quarantined
PINASLING [TP24963]–62, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Jan. 17/Result: 18–Confined
POBLACION 2 [TP24910]–32, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 16/Result: 17–Quarantined
SALAPUNGAN [TP25009]–29, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Jan. 18/Result: 18–Quarantined
SAN JOSE [TP24966]–59, M, married. Moderate symptoms. Swabbed: Jan. 17/Result: 18–Confined

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES