AS OF JANUARY 20, 2022 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED ELEVEN [11] NEW POSITIVE COVID-19 CASES IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

𝐆𝐄𝐑𝐎𝐍𝐀 – 11:
ABAGON [TP25174]–44, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 18/Result: 19–Quarantine
ABAGON [TP25175]–6, M, child. Asymptomatic. Swabbed: Jan. 18/Result: 19–Quarantine
ABAGON [TP25200]–60, M, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 19–Confined
POBLACION 2 [TP25189]–69, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 18/Result: 19–Confined
POBLACION 2 [TP25253]–61, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 19–Quarantine
AMACALAN [TP25242]–51, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 18/Result: 19–Quarantine
CALAYAAN [TP25270]–30, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 18/Result: 19–Quarantine
PINASLING [TP25256]–2, M, child. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 19–Quarantine
POBLACION 3 [TP25141]–49, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 17/Result: 18–Quarantine
RIZAL [TP25203]–49, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 19–Confined
SANTIAGO [TP25156]–30, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 18/Result: 19–Quarantine

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES