AS OF JANUARY 21, 2022 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED TEN [10] NEW POSITIVE COVID-19 CASES IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

𝐆𝐄𝐑𝐎𝐍𝐀 – 10
SINGAT [TP25333]–26, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 20–Quarantine
SINGAT [TP25391]–26, M, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 20–Quarantine
ABAGON [TP25398]–36, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 20–Quarantine
CALAYAAN [TP25318]–45, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 20–Quarantine
CARDONA [TP25344]–36, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 20–Quarantine
MAGASPAC [TP25351]–43, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 20–Quarantine
POBLACION 1 [TP25345]–41, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 20–Quarantine
SALAPUNGAN [TP25413]–29, M, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 20–Quarantine
STA LUCIA [TP25528]–29, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 19/Result: 20–Confined
TAGUMBAO [TP25539]–29, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Jan. 20/Result: 20–Quarantine

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES