AS OF JANUARY 22, 2022 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED SIX [6] NEW POSITIVE COVID-19 CASES IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

GERONA – 6:
AMACALAN [TP25569]–87, F, widow. Moderate symptoms. Swabbed: Jan. 20/Result: 21–Confined
AMACALAN [TP25641]–31, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 20/Result: 21–Confined
BUENLAG [TP25587]–54, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Jan. 20/Result: 21–Quarantined
MAGASPAC [TP25648]–23, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 20/Result: 21–Quarantined
RIZAL [TP25613]–26, M, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 18/Result: 19–Quarantined
SEMBRANO [TP25577]–14, M, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 20/Result: 21–Quarantined

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES