AS OF JANUARY 8, 2022 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED TWO [2] NEW POSITIVE COVID-19 CASES IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

GERONA – 2:
CALAYAAN [TP23553]–29, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 7/Result: 8–Quarantined
CATURAY [TP23533]–29, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Jan. 5/Result: 7–Quarantined

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES