As of August 13, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported FIVE [5] POSITIVE COVID-19 cases and TWO [2] RECOVERIES in the Municipality of Gerona.

ABAGON, GERONA [TP14111] – 50, male, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 12 and the positive result came out on the same day—Quarantined

ABAGON, GERONA [TP14119] – 53, female, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 11 and the positive result came out on August 12—Quarantined

ABAGON, GERONA [TP14120] – 53, female, married. The patient has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 11 and the positive result came out on August 12—Quarantined

ABAGON, GERONA [TP14123] – 20, female, single. The patient has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 11 and the positive result came out on August 12—Quarantined

BUENLAG, GERONA [TP14133] – 41, female, single. The patient is asymptomatic. Swabbed on August 11 and the positive result came out on August 12—Quarantined

2 RECOVERY

APSAYAN:
[TP13347] – 78, female;

BUENLAG:
[TP13361] – 63, female;

CHANGE INFORMATION

[TP10049] – 37, female change to ANUPUL

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035