As of August 14, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported FOUR [4] POSITIVE COVID-19 cases and ZERO [0] RECOVERIES in the Municipality of Gerona.

PINASLING, GERONA [TP14197] – 20, male, single. The patient is asymptomatic. Swabbed on August 11 and the positive result came out on August 12—Quarantined

PINASLING, GERONA [TP14238] – 73, male, married. The patient developed mild COVID symptoms. Hospitalized and swabbed on August 12 and the positive result came out on August 13—Confined

MATAPITAP, GERONA [TP14195] – 55, female, married. The patient is asymptomatic. Swabbed on August 12 and the positive result came out on the same day—Quarantined

POBLACION 1, GERONA [TP14282] – 39, female, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 12 and the positive result came out on August 13—Quarantined

0 RECOVERY

Stay Safe Geronian’s

CHANGE INFORMATION

CONCEPCION [TP8640] – 44, female change to SAN ANTONIO, GERONA – 29, female;

SINGAT, GERONA [TP8548] – 59, female change to ARANGUREN, CAPAS – 54, male;

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035