As of August 15 – 16, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported EIGHT [8] POSITIVE COVID-19 cases and THREE [3] RECOVERIES in the Municipality of Gerona.

ABAGON, GERONA [TP14292] – 42, female, married. The patient is asymptomatic. Swabbed on August 12 and the positive result came out on the same day—Quarantined

ABAGON, GERONA [TP14294] – 11, male, child. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 12 and the positive result came out on the same day—Quarantined

ABAGON, GERONA [TP14295] – 13, male, minor. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 12 and the positive result came out on the same—Quarantined

ABAGON, GERONA [TP14352] – 76, female, married. The patient has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 14 and the positive result came out on the same day—Quarantined

BUENLAG, GERONA [TP14306] – 50, female, married. The patient has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 11 and the positive result came out on August 12—Quarantined

MATAYUNCAB, GERONA [TP14389] – 69, female, widow. The patient developed moderate COVID symptoms. Hospitalized and swabbed on August 13 and the positive result came out on August 14—Still, confined

PLASTADO, GERONA [TP14391] – 52, male, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 14 and the positive result came out on the same day—Quarantined

CARDONA, GERONA [TP14431] – 51, male, widow. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 14 and the positive result came out on August 15—Quarantined

3 RECOVERY

BUENLAG:
[TP13405] – 8, female;

SULIPA:
[TP13419] – 32, male;

MAGASPAC:
[TP13453] – 24, female;

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035