As Of August 26, 2021, The Rural Health Units of Gerona Reported TEN [10] POSITIVE COVID-19 Case And TWO [2] RECOVERIES In The Municipality of Gerona.

APSAYAN, GERONA [TP15479] – 15, female, minor. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 24 and the positive result came out on August 25—Quarantined

APSAYAN, GERONA [TP15483] – 19, female, single. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 24 and the positive result came out on August 25—Quarantined

APSAYAN, GERONA [TP15484] – 36, male, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 24 and the positive result came out on August 25—Quarantined

APSAYAN, GERONA [TP15551-VERY LATE REPORTED CASE] – 53, male, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 8 and the positive result came out on August 9 — Still, Quarantined

SINGAT, GERONA [TP15552-VERY LATE REPORTED CASE] – 58, female, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 9 and the positive result came out on the same day—Still Quarantined

SINGAT, GERONA [TP15553-VERY LATE REPORTED CASE] – 31, male, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 9 and the positive result came out on the same day—Still Quarantined

SINGAT, GERONA [TP15554-VERY LATE REPORTED CASE] – 41, female, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 9 and the positive result came out the same day—Still Quarantined

SINGAT, GERONA [TP15555-VERY LATE REPORTED CASE] – 32, female, married. The patient is asymptomatic. Swabbed on August 9 and the positive result came out on the same day—Still Quarantined

QUEZON, GERONA [TP15478] – 28, female, married. The patient has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 24 and the positive result came out on August 25—Quarantined

MAGASPAC, GERONA [TP15493] – 46, female, married. The patient has comorbidities and developed moderate COVID symptoms. Hospitalized and swabbed on August 24 and the positive result came out on August 25—Confined

2 RECOVERY

CALAYAAN:
[TP13885] – 30, male;

PARSOLINGAN:
[TP13892] – 40, male;

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035