As Of August 29 – 30, 2021, The Rural Health Units of Gerona Reported FIFTEEN [15] POSITIVE COVID-19 Cases And SEVEN [7] RECOVERY In The Municipality of Gerona.

PINASLING, GERONA [TP16078] – 24, female, single. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 28 and the positive result came out on August 29—Quarantined

PINASLING, GERONA [TP16080] – 24, female, single. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 28 and the positive result came out on August 29—Quarantined

PINASLING, GERONA [TP16083] – 27, female, single. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 28 and the positive result came out on August 29—Quarantined

PINASLING, GERONA [TP16088] – 23, female, single. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 28 and the positive result came out on August 29—Quarantined

PINASLING, GERONA [TP16092] – 25, female, single. The patient is asymptomatic. Swabbed on August 28 and the positive result came out on August 29—Quarantined

POBLACION 1, GERONA [TP15900] – 74, male, married. The patient developed moderate COVID symptoms. Hospitalized and swabbed on August 27 and the positive result came out on August 28—Confined

POBLACION 1, GERONA [TP15901] – 68, female, married. The patient has comorbidities and developed severe COVID symptoms. Swabbed on August 27 and the positive result came out on August 28—Confined

ABAGON, GERONA [TP15934] – 55, male, married. The patient is asymptomatic. Swabbed on August 27 and the positive result came out on August 28—Quarantined

ABAGON, GERONA [TP16035] – 72, female, married. The patient has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 27 and the positive result came out on August 28—Quarantined

AMACALAN, GERONA [TP15898] – 53, male, single. The patient has comorbidities and developed moderate COVID symptoms. Hospitalized and swabbed on August 27 and the positive result came out on August 28—Confined

DICOLOR, GERONA [TP15899] – 51, male, married. The patient developed severe COVID symptoms. Hospitalized and swabbed on August 27 and the positive result came out on August 28—Confined

APSAYAN, GERONA [TP15998] – 50, male, single. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 28 and the positive result came out on the same day—Quarantined

OLOYBUAYA, GERONA [TP16051] – 62, female, married. The patient has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Hospitalized and swabbed on August 28 and the positive result came out on August 29—Quarantined

PARSOLINGAN, GERONA [TP16053] – 35, female, single. The patient is asymptomatic. Hospitalized and Swabbed on August 29 and the positive result came out on the same day—Quarantined

BAWA, GERONA [TP16063] – 49, female, married. The patient has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 28 and the positive result came out on August 29—Quarantined

7 RECOVERY

POBLACION 1-3:
[TP13929] – 70, female;
[TP13959] – 27, male;
[TP13962] – 6, female;

BULARIT-2:
[TP13927] – 62, male;
[TP13995] – 45, male;

MAGASPAC:
[TP14009] – 65, female;

SAN ANTONIO:
[TP13935] – 68, female;

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035