As of July 30, 2021, the Rural Health Units of Gerona reported ZERO [0] POSITIVE COVID-19 cases and TWO [2] RECOVERIES in the Municipality of Gerona.

Stay Safe Geronian’s

2 RECOVERY

ABAGON:
[TP12979] – 5, male;

TAGUMBAO:
[TP12973] – 53, male;

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035