AS OF NOVEMBER 28 – 29, 2021 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED TWO [2] NEW POSITIVE COVID-19 CASES IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

MAGASPAC [TP23111]–25, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Nov 27/Result: 28–Quarantined
SALAPUNGAN [TP23112]–31, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Nov 27/Result: 28–Confined

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES