AS OF NOVEMBER 5, 2021 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED NINE [9] POSITIVE COVID-19 CASES, ZERO [0] RECOVERIES, AND ZERO [0] DEATHS IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

MAGASPAC [TP22296]–41, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Nov. 1/Result: 2–Quarantined

MAGASPAC [TP22328-LATE CASE]–31, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 11/Result: Sept. 12–RECOVERED

TAGUMBAO [TP22304-LATE CASE]–28, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 14/Result: Sept. 15–RECOVERED

TAGUMBAO [TP22310-LATE CASE]–36, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 8/Result: Sept. 10–RECOVERED

BUENLAG [TP22309-LATE CASE]–49, M, married. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: Sept. 8/Result: Sept. 9–RECOVERED

CALAYAAN [TP22331-LATE CASE]–31, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: Sept. 10–RECOVERED

MABINI [TP22330-LATE CASE]–26, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 6/Result: Sept. 7–RECOVERED

PARSOLINGAN [TP22329-LATE CASE]–31, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 11/Result: Sept. 12–RECOVERED

POBLACION 1 [TP22311-LATE CASE]–75, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: Sept. 9–RECOVERED

0 RECOVERY

Stay Safe Geronian’s

0 DEATH

Stay Safe Geronian’s

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES