AS OF OCTOBER 05, 2021 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED ONE [1] POSITIVE COVID-19 CASE, TWELVE [12] RECOVERIES, AND EIGHT [8] DEATHS IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

𝗗𝗔𝗡𝗭𝗢 [TP20817]-68, F, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Oct. 1/Result: 4-Confined

12 RECOVERIES

𝗗𝗔𝗡𝗭𝗢-𝟰:
[TP19075] – 24, female;
[TP19076] – 28, male;
[TP19078] – 30, female;
[TP19082] – 22, female;

𝗔𝗕𝗔𝗚𝗢𝗡-𝟮:
[TP18982] – 44, male;
[TP19127] – 42, female;

𝗔𝗠𝗔𝗖𝗔𝗟𝗔𝗡-𝟮:
[TP19092] – 42, female;
[TP19093] – 9, male;

𝗠𝗔𝗚𝗔𝗦𝗣𝗔𝗖:
[TP18995] – 24, female;

𝗣𝗜𝗡𝗔𝗦𝗟𝗜𝗡𝗚:
[TP19128] – 17, male;

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟭:
[TP19099] – 10, male;

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟯:
[TP18991] – 63, female;

8 DEATHS

𝗗𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥: [TP15899] – 51, male;

𝗗𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥: [TP19345] – 79, female;

𝗠𝗔𝗚𝗔𝗦𝗣𝗔𝗖: [TP14009] – 65, female;

𝗠𝗔𝗚𝗔𝗦𝗣𝗔𝗖: [TP14780] – 41, female;

𝗔𝗠𝗔𝗖𝗔𝗟𝗔𝗡: [TP15898] – 53, male;

𝗕𝗨𝗘𝗡𝗟𝗔𝗚: [TP16169] – 35, male;

𝗠𝗔𝗕𝗜𝗡𝗜: [TP15609] – 57, female;

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟭: [TP13815] – 36, male;

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES