AS OF OCTOBER 10 – 11, 2021 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED NINE [9] POSITIVE COVID-19 CASE, EIGHT [8] RECOVERIES, AND ZERO [0] DEATH IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

𝗔𝗕𝗔𝗚𝗢𝗡 [TP21153]–23, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Oct. 7/Result: 8-Quarantined

𝗔𝗕𝗔𝗚𝗢𝗡 [TP21185]–54, M, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Oct. 8/Result: 9-Quarantined

𝗔𝗠𝗔𝗖𝗔𝗟𝗔𝗡 [TP21190]–63, F, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Oct. 8/Result: 9-Quarantined

𝗖𝗔𝗟𝗔𝗬𝗔𝗔𝗡 [TP21222]–11, F, child. Mild symptoms. Swabbed: Oct. 8/Result: 9-Quarantined

𝗟𝗨𝗡𝗔 [TP21166]–43, M, married. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: Oct. 7/Result: 8-Quarantined

𝗠𝗔𝗚𝗔𝗦𝗣𝗔𝗖 [TP21230]–31, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Oct. 9/Result: 10-Quarantined

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟭 [TP21163]–41, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Oct. 7/Result: 8-Quarantined

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟯 [TP21188]–47, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Oct. 8/Result: 9-Quarantined

𝗧𝗔𝗚𝗨𝗠𝗕𝗔𝗢 [TP21229]–73, F, married. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: Oct. 9/Result: 9-Quarantined

8 RECOVERIES

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟯-𝟮:
[TP20074] – 30, male;
[TP20116] – 26, female;

𝗔𝗠𝗔𝗖𝗔𝗟𝗔𝗡:
[TP20191] – 17, male;

𝗖𝗔𝗟𝗔𝗬𝗔𝗔𝗡:
[TP20193] – 40, male;

𝗗𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥:
[TP20106] – 78, female;

𝗗𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗦𝗜𝗟𝗜𝗢:
[TP20063] – 60, male;

𝗠𝗔𝗚𝗔𝗦𝗣𝗔𝗖:
[TP20085] – 34, female;

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟭:
[TP20062] – 29, female.

0 DEATHS

Stay Safe Geronian’s

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES