AS OF OCTOBER 20, 2021 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED FIFTEEN [15] POSITIVE COVID-19 CASES, TWENTTWO [22] RECOVERIES, AND SEVEN [7] DEATHS IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

SULIPA [TP21636-LATE CASE]–56, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 29/Result: Sept. 30–RECOVERED

SULIPA [TP21667-LATE CASE]–48, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 26/Result: Sept. 27–RECOVERED

SULIPA [TP21668-LATE CASE]–47, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 26/Result: Sept. 27–RECOVERED

SULIPA [TP21669-LATE CASE]–12, M, minor. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 26/Result: Sept. 27–RECOVERED

SULIPA [TP21670-LATE CASE]–19, M, single. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 26/Result: Sept. 27–RECOVERED

BAWA [TP21634-LATE CASE]–10, M, child. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 29/Result: Sept. 30–RECOVERED

BAWA [TP21635-LATE CASE]–36, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 29/Result: Sept. 30–RECOVERED

TAGUMBAO [TP21619]–66, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Oct. 18/Result: 19–Quarantined

TAGUMBAO [TP21620]–58, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Oct. 18/Result: 19–Quarantined

AMACALAN [TP21631-LATE CASE]–69, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 27/Result: Sept. 28–RECOVERED

MAGASPAC [TP21619-LATE CASE]–71, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 29/Result: Sept. 30–RECOVERED

PARSOLINGAN [TP21632-LATE CASE]–33, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 29/Result: Sept. 30–RECOVERED

PINASLING [TP21666-LATE CASE]–40, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 27/Result: Sept. 27–RECOVERED

POBLACION 3 [TP21637-LATE CASE]–23, M, single. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 29/Result: Sept. 30–RECOVERED

SAN BARTOLOME [TP21633-LATE CASE]–16, M, minor. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 29/Result: Sept. 30–RECOVERED

22 RECOVERY

𝗦𝗨𝗟𝗜𝗣𝗔-𝟲:
[TP20881] – 60, female;
[TP21636] – 56, male;
[TP21667] – 48, male;
[TP21668] – 47, female;
[TP21669] – 12, male;
[TP21670] – 19, male;

𝗔𝗣𝗦𝗔𝗬𝗔𝗡-𝟮:
[TP20934] – 74, female;
[TP20936] – 27, female;

𝗕𝗔𝗪𝗔-𝟮:
[TP21634] – 10, male;
[TP21635] – 36, male;

𝗟𝗨𝗡𝗔-𝟮:
[TP20900] – 49, female;
[TP20903] – 57, female;

𝗔𝗠𝗔𝗖𝗔𝗟𝗔𝗡:
[TP21631] – 69, female;

𝗔𝗬𝗦𝗢𝗡:
[TP20930] – 35, female;

𝗖𝗔𝗟𝗔𝗬𝗔𝗔𝗡:
[TP20918] – 53, female;

𝗠𝗔𝗚𝗔𝗦𝗣𝗔𝗖:
[TP21638] – 71, female;

𝗠𝗔𝗧𝗔𝗬𝗨𝗠𝗖𝗔𝗕:
[TP20949] – 44, male;

𝗣𝗔𝗥𝗦𝗢𝗟𝗜𝗡𝗚𝗔𝗡:
[TP21632] – 33, female;

𝗣𝗜𝗡𝗔𝗦𝗟𝗜𝗡𝗚:
[TP21666] – 40, male;

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟯:
[TP21637] – 23, male;

𝗦𝗔𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗧𝗢𝗟𝗢𝗠𝗘:
[TP21633] – 16, male;

𝗦𝗘𝗠𝗕𝗥𝗔𝗡𝗢:
[TP20878] – 67, female;

𝗧𝗔𝗚𝗨𝗠𝗕𝗔𝗢:
[TP20931] – 29, female.

7 DEATHS

𝗕𝗨𝗟𝗔𝗥𝗜𝗧:
[TP18698] – 81, female;
[TP19606] – 66, male;

𝗔𝗕𝗔𝗚𝗢𝗡:
[TP15631] – 65, female;

𝗦𝗔𝗡𝗧𝗜𝗔𝗚𝗢:
[TP17435] – 57, female;

𝗠𝗔𝗚𝗔𝗦𝗣𝗔𝗖:
[TP18281] – 53, male;

𝗗𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥:
[TP19650] – 77, male;

𝗦𝗜𝗡𝗚𝗔𝗧:
[TP17030] – 21, female.

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES