AS OF OCTOBER 27 , 2021 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED FOUR [4] POSITIVE COVID-19 CASES, SIX [6] RECOVERIES, AND ZERO [0] DEATHS IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

DICOLOR [TP21910]–70, M, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Oct. 26/Result: 26–Confined

MATAYUMCAB [TP21924-LATE CASE]–43, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Aug. 23/Result: Aug. 24–RECOVERED

SEMBRANO [TP21900]– 40, F, married. Has comorbidities-severe symptoms. Swabbed: Oct. 25/Result: 26–Confined

TAGUMBAO [TP21882-LATE CASE]–24, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Oct. 22/Result: 22–Quarantined

6 RECOVERY

AMACALAN – 3:
[TP21384] – 68, male;
[TP21385] – 64, female;
[TP21386] – 29, female;

ABAGON:
[TP21374] – 35, male;

CATURAY:
[TP21471] – 30, male;

MATAYUMCAB:
[TP21924] – 43, female.

0 DEATHS

Stay Safe Geronian’s

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES