AS OF OCTOBER 29 , 2021 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED FIFTEEN [15] POSITIVE COVID-19 CASES, ZERO [0] RECOVERIES, AND ZERO [0] DEATHS IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

SAN ANTONIO [TP21998-LATE CASE]–52, M, single. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 12/Result: Sept. 13–RECOVERED

SAN ANTONIO [TP22000-LATE CASE]–62, M, widower. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 12/Result: Sept. 13–RECOVERED

SAN ANTONIO [TP22009-LATE CASE]–57, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 15/Result: Sept. 15–RECOVERED

MAGASPAC [TP22032-LATE CASE]–54, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Oct. 23/Result: 24–Quarantined

MAGASPAC [TP22046]–35, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Oct. 27/Result: 28–Quarantined

APSAYAN [TP22033]–58, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Oct. 26/Result: 27–Quarantined

AYSON [TP22001-LATE CASE]–5, F, child. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 13/Result: Sept. 13–RECOVERED

DANZO [TP21999-LATE CASE]–48, F, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 13/Result: Sept. 14–RECOVERED

LUNA [TP22048-LATE CASE]–27, M, single. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 2/Result: Sept. 3–RECOVERED

MATAYUNGCAB [TP22041]–31, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Oct. 27/Result: 28–Quarantined

OLOYBUAYA [TP22047-LATE CASE]–51, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 1/Result: Sept. 2–RECOVERED

SALAPUNGAN [TP22042]–51, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Oct. 27/Result: 28–Quarantined

SAN AGUSTIN [TP22014-LATE CASE]–32, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Aug. 25/Result: Aug. 26–RECOVERED

SAN BARTOLOME [TP22013-LATE CASE]–50, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Aug. 26/Result: Aug. 28–RECOVERED

SEMBRANO [TP22049-LATE CASE]–25, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Aug. 31/Result: Sept. 1–RECOVERED

0 RECOVERY

Stay Safe Geronian’s

0 DEATHS

Stay Safe Geronian’s

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES