As Of September 1, 2021, The Rural Health Units of Gerona Reported EIGHT [8] POSITIVE COVID-19 Cases And SIX [6] RECOVERY In The Municipality of Gerona.

POBLACION 1, GERONA [TP16297] – 82, male, widower. The patient has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 30 and the positive result came out on August 31—Quarantined

POBLACION 1, GERONA [TP16298] – 28, male, single. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 30 and the positive result came out on August 31—Quarantined

POBLACION 1, GERONA [TP16299] – 22, male, single. The patient is asymptomatic. Swabbed on August 30 and the positive result came out on August 31—Quarantined

POBLACION 1, GERONA [TP16300] – 34, male, single. The patient developed mild COVID symptoms. Hospitalize and swabbed on August 30 and the positive result came out on August 31—Confined

POBLACION 1, GERONA [TP16309] – 45, male, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 31 and the positive result came out on the same day—Quarantined

BULARIT, GERONA [TP16200-VERY LATE REPORTED CASE] – 45, male, married. The patient has comorbidities and developed moderate COVID symptoms. Swabbed on August 9 and the positive result came out on August 10–RECOVERED

LUNA, GERONA [TP16324] – 22, male, single. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 30 and the positive result came out on August 31—Quarantined

ABAGON, GERONA [TP16349] – 72, male, married. The patient has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 30 and the positive result came out on August 31—Quarantined

6 RECOVERY

ABAGON-4:
[TP14111] – 50, male;
[TP14119] – 53, female;
[TP14120] – 89, female;
[TP14123] – 20, female;

BUENLAG:
[TP14133] – 41, female;

BULARIT:
[TP16200] – 45, male;

LAGING TANDAAN.

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES