As Of September 12, 2021, The Rural Health Units of Gerona Reported THIRTY-THREE [33] POSITIVE COVID-19 Cases, SIX [6] RECOVERIES, and SIX [6] DEATHS In The Municipality of Gerona.

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟭 [TP17860]–32, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Quarantined

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟭 [TP17918]–87, F, single. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 10/Result: 10-Quarantined

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟭 [TP17950]–50, F, married. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟭 [TP17955]–54, F, widow. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗔𝗠𝗔𝗖𝗔𝗟𝗔𝗡 [TP17859]–51, M, married. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Quarantined

𝗔𝗠𝗔𝗖𝗔𝗟𝗔𝗡 [TP17967]–34, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗔𝗠𝗔𝗖𝗔𝗟𝗔𝗡 [TP18013]–28, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Confined

𝗣𝗜𝗡𝗔𝗦𝗟𝗜𝗡𝗚 [TP17884]–20, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 9/Result: 9-Quarantined

𝗣𝗜𝗡𝗔𝗦𝗟𝗜𝗡𝗚 [TP18029]–29, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 10/Result: 10-Quarantined

𝗣𝗜𝗡𝗔𝗦𝗟𝗜𝗡𝗚 [TP18030]–27, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 10/Result: 10-Quarantined

𝗔𝗬𝗦𝗢𝗡 [TP17951]–35, F, single. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗔𝗬𝗦𝗢𝗡 [TP17956]–35, M, single. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗕𝗨𝗘𝗡𝗟𝗔𝗚 [TP17784]–49, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Quarantined

𝗕𝗨𝗘𝗡𝗟𝗔𝗚 [TP18027]–51, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 10/Result: 10-Quarantined

𝗦𝗔𝗟𝗔𝗣𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 [TP17873]–31, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Confined

𝗦𝗔𝗟𝗔𝗣𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 [TP18014]–45, F, married. Has comorbidities-moderate symptoms. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Confined

𝗦𝗔𝗡 𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗜𝗢 [TP17776]–3, M, child. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Quarantined

𝗦𝗔𝗡 𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗜𝗢 [TP17847]–25, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Quarantined

𝗦𝗜𝗡𝗚𝗔𝗧 [TP17881]–73, F, widow. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: 9-Quarantined

𝗦𝗜𝗡𝗚𝗔𝗧 [TP17952]–38, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗧𝗔𝗚𝗨𝗠𝗕𝗔𝗢 [TP17953]–26, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗧𝗔𝗚𝗨𝗠𝗕𝗔𝗢 [TP17954]–24, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗔𝗕𝗔𝗚𝗢𝗡 [TP17854]–24, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Quarantined

𝗕𝗨𝗟𝗔𝗥𝗜𝗧 [TP17827]–57, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Quarantined

𝗗𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥 [TP17818]–67, M, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Quarantined

𝗗𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗦𝗜𝗟𝗜𝗢 [TP17858]–39, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Quarantined

𝗟𝗨𝗡𝗔 [TP17968]–30, F, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗠𝗔𝗚𝗔𝗦𝗣𝗔𝗖 [TP17865]–51, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Quarantined

𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗔𝗟𝗘𝗠 [TP17949]–22, M, single. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟮 [TP17948]–32, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗣𝗢𝗕𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝟯 [TP17925]–37, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

𝗦𝗔𝗡 𝗝𝗢𝗦𝗘 [TP17869]–20, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 8/Result: 9-Quarantined

𝗦𝗔𝗡𝗧𝗜𝗔𝗚𝗢 [TP17990]–26, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 9/Result: 10-Quarantined

6 RECOVERY

PSAYAN-3:
[TP15479] – 15, female;
[TP15483] – 19, female;
[TP15484] – 36, male;

ABAGON:
[TP15631] – 65, female;

MAGASPAC:
[TP15493] – 46, female;

QUEZON:
[TP15478] – 28, female;

6 DEATHS

BULARIT, GERONA [TP12875] – 71, male;

CATURAY, GERONA [TP11832] – 83, male;

MAGASPAC, GERONA [TP13062] – 79, female;

PARSOLINGAN, GERONA [TP11884] – 72, female;

POBLACION 1, GERONA [TP9958] – 82, female;

POBLACION 3, GERONA [TP11606] – 42, male;

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES