AS OF SEPTEMBER 15, 2021 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED FOURTEEN [14] POSITIVE COVID-19 CASES, TEN [10] RECOVERIES, AND [0] DEATH IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

AYSON [TP18388]–61, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 13/Result: 13-Quarantined

AYSON [TP18389]–1, F, child. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 13/Result: 13-Quarantined

AYSON [TP18390]–40, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 13/Result: 13-Quarantined

AYSON [TP18391]–24, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 13/Result: 13-Quarantined

CATURAY [TP18387]–37, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 13/Result: 13-Quarantined

CATURAY [TP18525]–23, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 13/Result: 14-Quarantined

SALAPUNGAN [TP18400]–58, M, widower. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 11/Result: 13-Quarantined

SALAPUNGAN [TP18435]–28, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 12/Result: 13-Quarantined

POBLACION 2 [TP18472]–64, F, married. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: Sept. 13/Result: 14-Quarantined

POBLACION 2 [TP18473]–68, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 13/Result: 14-Confined

AMACALAN [TP18425]–31, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 11/Result: 13-Confined

PINASLING [TP18502]–43, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 14/Result: 14-Quarantined

SAN ANTONIO [TP18509]–63, F, widow. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 13/Result: 14-Quarantined

MAGASPAC [TP18531]–35, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 13/Result: 14-Quarantined

10 RECOVERIES

PINASLING-4;
[TP16080] – 24, female;
[TP16083] – 27, female;
[TP16088] – 23, female;
[TP16092] – 25, female;

APSAYAN-2:
[TP16119] – 25, female;
[TP16135] – 31, female;

APSAYAN:
[TP16113] – 28, male;

SAN ANTONIO:
[TP16117] – 64, female;

CATURAY:
[TP16137] – 37, male;

BUENLAG: [TP16169] – 35, male.

0 DEATHS

Stay Safe Geronian’s

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES