AS OF SEPTEMBER 16, 2021 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED NINE [9] POSITIVE COVID-19 CASES, FIVE [5] RECOVERIES, AND [0] DEATH IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

PINASLING [TP18610]-75, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

PINASLING [TP18611]-68, F, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

PINASLING [TP18612]-49, F, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

PINASLING [TP18613]-42, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

PINASLING [TP18655]-17, M, minor. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

PINASLING [TP18656]-11, M, child. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

BULARIT [TP18546]-42, M, single. Has comorbidities-asymptomatic. Swabbed: Sept. 13/Result: 14-Quarantined

BULARIT [TP18671]-38, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

BULARIT [TP18674]-38, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

BULARIT [TP18698]-81, F, widow. Has comorbidities-asymptomatic. Swabbed: Sept. 15/Result: 15-Quarantined

APSAYAN [TP18609]-28, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

APSAYAN [TP18659]-44, M, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

CALAYAAN [TP18631]-52, M, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

CALAYAAN [TP18632]-51, F, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

TAGUMBAO [TP18600]-67, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

TAGUMBAO [TP18602]-27, F, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

BUENLAG [TP18567]-36, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 13/Result: 14-Confined

AMACALAN [TP18667]-32, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 14/Result: 15-Quarantined

PARSOLINGAN [TP18548]-48, F, married. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: Sept. 13/Result: 14-Quarantined

5 RECOVERIES

POBLACION 1-5:
[TP16297] – 82, male;
[TP16298] – 28, male;
[TP16299] – 22, male;
[TP16300] – 34, male;
[TP16309] – 45, male.

CHANGE INFORMATION

TIBAG, TARLAC CITY [TP18516] – 60, male change to 56 male SAN BARTOLOME, GERONA

0 DEATHS

Stay Safe Geronian’s

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES