AS OF SEPTEMBER 29, 2021 THE RURAL HEALTH UNIT OF GERONA, TARLAC REPORTED TEN [10] POSITIVE COVID-19 CASES, FIFTEEN [15] RECOVERIES, AND [0] DEATH IN THE MUNICIPALITY OF GERONA, TARLAC

ABAGON [TP20354]-25, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 26/Result: 28-Quarantined.

ABAGON [TP20460]-36, F, single. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 27/Result: 27-Quarantined.

AMACALAN [TP20344]-38, M, single. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 26/Result: 28-Confined.

AMACALAN [TP20378]-64, F, married. Has comorbidities-mild symptoms. Swabbed: Sept. 27/Result: 28-Confined.

BULARIT [TP20451]-53, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 27/Result: 27-Quarantined.

LUNA [TP20405]-65, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 27/Result: 28-Quarantined.

PARSOLINGAN [TP20352]-53, M, married. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 26/Result: 28-Quarantined.

SANTIAGO [TP20477]-24, M, single. Asymptomatic. Swabbed: Sept. 27/Result: 27-Quarantined.

SEMBRANO [TP20478]-58, F, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 27/Result: 27-Quarantined.

TAGUMBAO [TP20341]-34, M, married. Mild symptoms. Swabbed: Sept. 26/Result: 28-Confined.

15 RECOVERIES

BULARIT-2:
[TP18204] – 42, female;
[TP18240] – 41, male;

MAGASPAC-2:
[TP18187] – 45, female;
[TP18281] – 53, male;

SAN ANTONIO-2:
[TP18198] – 31, male;
[TP18271] – 41, female;

DANZO
[TP18092] – 59, female;

AMACALAN
[TP18216] – 43, male;

APSAYAN
[TP18157] – 76, female;

BAWA
[TP18203] – 35, female;

CALAYAAN
[TP18217] – 29, female;

DICOLOR
[TP18285] – 45, female;

LUNA
[TP18095] – 2 months, male;

SALAPUNGAN
[TP18125] – 49, male;

TAGUMBAO
[TP18319] – 1, female;

0 DEATHS

Stay Safe Geronian’s

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES