As Of September 3, 2021, The Rural Health Units of Gerona Reported ELEVEN [11] POSITIVE COVID-19 Cases And SIX [6] RECOVERIES In The Municipality of Gerona.

BUENLAG, GERONA [TP16544] – 40, female, single. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on September 1 and the positive result came out on September 2—Quarantined

BUENLAG, GERONA [TP16561] – 22, male, single. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on September 1 and the positive result came out on September 2—Quarantined

BUENLAG, GERONA [TP16562] – 60, female, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on September 1 and the positive result came out on September 2—Quarantined

BUENLAG, GERONA [TP16563] – 31, male, single. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on September 1 and the positive result came out on September 2—Quarantined

BUENLAG, GERONA [TP16564] – 61, male, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on September 1 and the positive result came out on September 2—Quarantined

POBLACION 1, GERONA [TP16531] – 40, male, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on August 26 and the positive result came out on the same day—Quarantined

POBLACION 1, GERONA [TP16682] – 46, female, married. The patient has comorbidities but is asymptomatic. Swabbed on September 1 and the positive result came out on September 2—Quarantined.

AMACALAN, GERONA [TP16560] – 44, female, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on September 1 and the positive result came out on September 2—Quarantined

BULARIT, GERONA [TP16570] – 49, female, married. The patient developed mild COVID symptoms. Hospitalized and swabbed on September 1 and the positive result came out on September 2—Confined

MAGASPAC, GERONA [TP16643] – 46, female, married. The patient developed mild COVID symptoms. Swabbed on September 1 and the positive result came out on September 2—Quarantined

NEW SALEM, GERONA [TP16598] – 58, female, married. The patient has comorbidities and developed mild COVID symptoms. Swabbed on September 2 and the positive result came out on the same day—Quarantined

6 RECOVERY

ABAGON
[TP14352] – 76, female;

MATAYUNCAB
[TP14389] – 69, female;

PLASTADO
[TP14391] – 53, male;

CARDONA
[TP14431] – 51, male;

SAN AGUSTIN
[TP14438] – 62, male;

BUENLAG
[TP14477] – 57, male;

LAGING TANDAAN.

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES