As Of September 7, 2021, The Rural Health Units of Gerona Reported TWENTY-THREE [23] POSITIVE COVID-19 Cases And TWO [2] RECOVERIES In The Municipality of Gerona.

PINASLING-3:
[TP17110-LATE CASE]-55, female, married. Has comorbidities with mild symptoms. Swabbed: September 3/Result: September 4-Quarantined;
[TP17272]-12, male, child. Asymptomatic. Swabbed: September 6/Result: September 6-Quarantined;
[TP17273]-42, male, married. Asymptomatic. Swabbed: September 6/Result: September 6-Quarantined.

MAGASPAC-2:
[TP17264]-48, female, married. With mild symptoms. Swabbed: September 4/Result: September 6-Confined; [TP17204]-25, female, single. With mild symptoms. Swabbed: September 4/Result: September 6-Quarantined.

SAN JOSE-2:
[TP17137]-66, male, married. Has comorbidities with mild symptoms. Swabbed: September 4/Result: September 5-Quarantined;
[TP17226]-55, male, married. Has comorbidities with mild symptoms. Swabbed: September 5/Result: September 6-Confined.

AMACALAN-2:
[TP17052-LATE CASE]-70, male, married. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: September 3/Result: September 4-Quarantined;
[TP17307]–63, female, married. Asymptomatic. Swabbed: September 3/Result: September 6-Quarantined.

SAN ANTONIO-2:
[TP17150]-81, male, married. With mild symptoms. Swabbed: September 4/Result: September 5-Quarantined; [TP17284]–31, male, married. With mild symptoms. Swabbed: September 5/Result: September 6-Quarantined.

ABAGON-1:
[TP17056-LATE CASE]-28, female, single. With mild symptoms. Swabbed: September 4/Result: September 4-Quarantined.

DANZO-1:
[TP17213]-22, male, single. With mild symptoms. Swabbed: September 4/Result: September 6-Confined.

DICOLOR-1:
[TP17247]-38, female, single. Asymptomatic. Swabbed: September 6/Result: September 6-Quarantined.

MALAYEP-1:
[TP17181]-26, female, single. Asymptomatic. Swabbed: September 4/Result: September 5-Quarantined.

RIZAL-1:
[TP17051-LATE CASE]-48, male, married. With mild symptoms. Swabbed: September 3/Result: September 4-Quarantined.

SANTIAGO-1:
[TP17053-LATE CASE]-26, male, single. With mild symptoms. Swabbed: September 3/Result: September 4-Quarantined.

SEMBRANO-1:
[TP17101-LATE CASE]-78, female, widow. Has comorbidities but asymptomatic. Swabbed: September 3/Result: September 4-Quarantined.

TAGUMBAO-1:
[TP17116]-75, male, married. Asymptomatic. Swabbed: September 4/Result: September 5-Quarantined.

VILLA PAZ-1:
[TP17142]-33, female, married. With mild symptoms. Swabbed: September 4/Result: September 5-Quarantined.

SINGAT-1:
[TP17102-LATE CASE]-51, male, widow. Has comorbidities with mild symptoms. Swabbed: September 3/Result: September 4-Quarantined.

2 RECOVERY

BAWA: [TP14839] – 41, male;

CARDONA: [TP14806] – 35, female;

LAGING TANDAAN

✔Huwag hawakan ang Mata, Ilong, at bibig kapag madumi ang kamay
✔Laging Maghugas ng kamay o gumamit ng alcohol-based sanitizers
✔Takpan ang ilong at bibig kapag nauubo o nababahing upang hindi makahawa
✔Manatili na lamang sa bahay kung may sakit; Magpakunsulta sa Doktor kung kinakailangan

SOURCE

Tarlac COVID-19 Task Force / PIO hotline numbers
GLOBE – 09171230989, SMART – 09190656289
Rural Health Units of Gerona
Hotline numbers: Globe: 09663160414 Smart: 09219240035
SUMMARY OF COVID 19 CASES