Sa gitna ng pandemya mahalaga pa ring matugunan ang inyong pangangailangang pangkalusugan. 😷

Kaya naman para sa inyong mga katanungan patungkol sa COVID-19 response, maaari kayong tumawag sa DOH One Hospital Command Center (OHCC) hotlines 1555/02-886-505-00 o maaari ninyong ma-access ang DOH hospital hotlines sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng link na ito: bit.ly/DOHHospitalHotlines☎️

Para naman sa iba pa ninyong tanong pangkalusugan, maaari kayong kumonsulta sa ating mga lisensyadong doctor na kabilang sa DOH Telemedicine Service Providers. Maaari silang makausap sa pamamagitan ng chat, video call, o mag-iskedyul ng appointment. Tignan sa link na ito: bit.ly/DOHTelemedicine📱👨‍⚕️👩‍⚕️

Ang mga linyang ito ay laging bukas para tumugon sa inyo. 📞🩺