Lahat tayo ay kailangang magtrabaho para sa pangangailangan natin at ng ating pamilya. Ang Kagawaran ng pamatay sunog o BFP ay nagpapaalala na maging sa lugar ng ating pinagtatrabahuan ay kailangang laging mag-ingat upang maiwasan ang iba’t -ibang uri sakuna na minsan ay hindi natin inaasahang mangyari lalo na ang mapaminsalang sunog na maaaring kumitil ng buhay, sumira ng hanap-buhay at ng ari-arian.
Dahil din po sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 ugaliin parin po ang pagsuot ng face mask at social distancing lalo na sa mataong lugar.
#Sapagiwassasunoghindikanagiisa
#thinkfiresafetynow

In case of fire please call:
☎ (045) 931- 3638
📱 0932-133-9523/ 0945-516-2464