Patuloy ang pagbibigay ng LIBRE CHEST XRAY ng USAID katulungan ng LGU at RHU II sa ating mga kababayan ng Gerona.

Ito ay nag simula ng Sept 28 hanggang Sept 30, 2022, 9:00 AM to 12:00 PM