Tumataas man ulit ang kaso ng COVID-19 sa bansa, kayang-kaya pa rin natin itong labanan! Narito ang mga dapat itatak sa isip natin para maging ligtas tayo.

Guards on tayo laban sa COVID-19 at mga variant nito at maging responsable hindi lang para sa kapakanan at kalusugan ng ating sarili, kundi pati na rin para sa ating kapwa!

Kasama ng mask, hugas, iwas, airflow, at bakuna, kaya natin ‘to! 2022 will not be 2020 too!