HUWAG MATAKOT! Ginagamit din sa maraming bansa ang mga bakunang kasalukuyang ibinibigay sa Pilipinas kaya siguradong safe at epektibo ito!

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa pagpapabakuna, bumisita sa https://doh.gov.ph/vaccines.

Tandaan: Suportahan lamang ang FDA-approved na bakuna laban sa COVID-19 para sa kumpletong proteksyon!

SOURCE:

DEPARTMENT OF HEALTH

POSTED BY: