Ugaliin ang mag-hugas ng kamay at maligo, lalo na kapag galing sa labas ng bahay.

Do the Wash o’ Clock para mapanatiling malinis at protektado tayo this holiday season!

#LigtasChristmas